Vad gäller när jag bokar ett rum eller en lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av rum och lägenheter antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan. Vem är ansvarig? Sälens Högfjällshotell/Topeja AB, 780 67 SÄLEN, tel 0280-870 00, fax 0280-211 61, Org.nr 556523-8341 VAT NO: SE556523834101 Som uthyrare är vi skyldiga se till att: - du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. - du får handlingar och uppgift om hur betalning skall ske, vart nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag. - Rummet/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull). - du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

Om du inte är nöjd med rummet/lägenheten, så är det oss du ska vända dig till. Läs mer om detta nedan. När blir min bokning bindande? När du har betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande. När ska jag betala? Om bokningen är gjord tidigare än 60 dagar före ankomst ska anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 14 dagar från bokningstillfället. Resterande hyresbelopp ska betalas senast 60 dagar före ankomstdagen. Om bokningen är gjord 60-8 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda inom 7 dagar. Vid bokning 7-0 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda på bokningsdagen. Hyran skall alltid betalas innan tillträde. Glöm ej att uppge bokningsnummer vid betalning.

Vad händer om jag inte betalar i tid? Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning och då gäller reglerna för avbokning. Betalningspåminnelse skickas inte ut på obetald anmälningsavgift. Har gästen betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden via e-post. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning varvid reglerna om avbokning gäller.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 350 kr per rum/lägenhet och innebär att du kan avboka fram till dagen före ankomst. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas inte vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade: a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär. b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skastå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka? Du kan antingen avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till rummet/lägenheten. Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är mer än 60 dagar kvar till ankomst behåller vi 350 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet). Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och gästen kan uppvisa giltigt intyg behåller vi 350 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet). Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och gästen ej kan uppvisa giltigt intyg behåller vi hela det inbetalade beloppet. Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är mer än 60 dagar kvar till ankomst behåller vi anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet). Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst behåller vi hela det inbetalade beloppet. Vad har jag för rättigheter? Om rummet/lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick och vi inte klarar av att erbjuda dig ett annat likvärdigt rum/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala allt de du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av rummet/lägenheten.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11.00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi har en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdelsedagen

Vad har jag för skyldigheter? Minimum 25 år gäller för 2 personer i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. Du måste vårda rummet/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 22.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för ditt rum/lägenhet. Överträdelse beivras. Otillåten rökning debiteras med 5000kr. Du får inte använda rummet/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i rummet/lägenheten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Du måste lämna samtliga nycklar till ditt rum/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så måste vi byta lås på rummet/lägenheten du har hyrt och kommer då att debitera dig en avgift för bytet från 1000 kronor. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om

- du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/rummet/området. - du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten/rummet/området.
- lägenheten/rummet används till ej avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten/rummet och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens? Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Krig, naturkatastrofer, strejker mm: Parterna har rätt att träda ifrån förmedlingsavtalet om rummet/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller andra större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft för rummet/lägenheten.

Moms På vissa bekräftelser står texten ”förmedlat objekt”. Med ”förmedlat objekt” innebär att företaget endast hyr ut denna lägenhet på uppdrag av annan ägare. I logipriset på dessa lägenheter ingår ingen mervärdeskatt. I logipriset på företagets egna rum/lägenheter ingår 12% mervärdeskatt i priset. Vid bokning av förmedlad lägenhet ingår 25% mervärdeskatt i avbeställningsskyddets pris. Vid bokning av företagets egna lägenheter och rum ingår 12% mervärdeskatt i avbeställningsskyddets pris. Uppgifter om ankomst och avresetider Ankomst tidigast Avresa senast Hotellrum 15.00 12.00 Högisbyn 15.00 11.00 Storfjället 15.00 11.00 Högfjället 15.00 11.00 Gammelgården 15.00 11.00 I lägenhetshyran ingår ej städning, sänglinne, handdukar, toapapper, rengöringsmedel etc. om inte annat uppges på bekräftelsen. Linne/handdukar och städning kan hyras/köpas mot tillägg.